Utredning

Utredning i hemmet med fokus på fördjupad kunskap om barns behov, förälders förmåga samt rekommendationer för det vidare arbetet.

Fördjupad utredning vid komplex problematik

Socialtjänsten kommer i kontakt med familjer med komplex problematik. Ibland uppstår behov av fördjupad kunskap om en familj. Kanske har familjen utretts upprepade gånger tidigare eller kanske det finns behov av fördjupad utredning för att kunna planera den fortsatta vården.

Utredningsarbete sedan 2001

Jag har arbetat med utredningsarbete via min tjänst på barn- och familjeenheten, Socialtjänsten sedan 2001. Sedan 2005 har jag gjort fördjupade utredningar via min anställning inom socialtjänsten. År 2007 startade jag egen verksamhet och har gjort samma typ av fördjupade utredningar för socialtjänster över hela Sverige med utgångspunkt i Skåne.

Anknytningsteori, trauma och mentalisering

Utredningen planeras tillsammans med uppdragsgivare.  Den teoretiska basen är anknytningsteorin med fokus på förälderns förmåga att erbjuda barnet en trygg anknytning, mentalisera och känsloreglera. Jag letar också efter tecken på trauma hos förälder och/eller barn.

Behovsanalys med svar på hur man kan arbeta vidare

Utredningen ger en fördjupad bild av barn och förälder och relationen däremellan samt vilka behov som individerna och eventuellt familjen har samt rekommendationer för hur man kan arbeta vidare.

Exempel på tidigare eller pågående uppdragsgivare:

Socialtjänsten i Borgholm

Socialtjänsten i Båstad

Socialtjänsten i Falköping

Socialtjänsten i Helsingborg

Socialtjänsten i Landskrona

Socialtjänsten i Ljungby

Socialtjänsten i Mönsterås

Socialtjänsten i Svalöv

Socialtjänsten i Ängelholm

Prata med mig

Hör gärna av dig om du har några frågor eller vill boka utredning