Psykoterapi

Socionom, handledare i psykosocialt arbete, leg psykoterapeut.  

Om mig

Jag är utbildad socionom och leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning.  Jag är även utbildad handledare inom psykosocialt arbete och handleder främst arbetsgrupper inom Socialtjänst men även familjehem.

Jag har genom mina yrkesverksamma år fått möjligheten att möta ett stort antal vuxna, barn och familjer med djupgående och komplexa svårigheter, både inom individen men även som familj. Denna erfarenhet har jag med mig i mitt arbete som psykoterapeut.

Att uppleva nedstämdhet, oro, ångest, att har svårigheter i våra relationer eller upplever en livskris, är något som kan drabba oss alla. När vi upplever det kan vi behöva någon att tala med. Samtal med en psykoterapeut skapar möjlighet för ett minskat psykiskt lidande och en ökad livskvalité. Jag har stor respekt för att det kan finnas dubbla känslor inför att börja gå i terapi. Det kan finnas en önskan om en förändring samtidigt som det kan finnas en ovisshet kring hur det ska gå till, vem jag är och om psykodynamisk psykoterapi kommer att hjälpa. Det är tankar du delar med de flesta som står inför valet att påbörja terapi. Om vi påbörjar en kontakt kommer vi att skapa oss möjlighet att utforska vad som hindrar dig att leva ditt liv fullt ut. Kanske finns tankar, känslor och erfarenheter som skapat mönster i ditt liv och som fortfarande påverkar dig negativt. Genom att utforska detta skapas möjlighet till förändring.

Jag erbjuder psykoterapi både på plats på min mottagning i Helsingborg och digitalt. Jag tar inte emot remisspatienter utan endast privatbetalande.

Kontakt sker via mail: info@emmafager.se

Välkommen!

Prata med mig

Hör gärna av dig om du har några frågor