Handledning

Jag erbjuder ärende- och processhandledning på plats eller digitalt. Jag finns också tillgänglig för enstaka konsultationer.

Trygg stämning och kreativt samarbete

För mig är det viktigt att handledningen blir ett rum för reflektion och inte prestation.

Varje handledningstillfälle skapar vi tillsammans där jag som handledare står för ramarna vilket är en förutsättning för att skapa detta reflekterande utrymme. Jag tänker att jag är en del i en grupp som tillsammans blir ett rum fyllt med mycket kompetens.

Tillsammans hjälps vi åt att gripa oss an den fråga som deltagaren har med sig eller det vi upplever som svårt eller problematiskt. Att få hjälp att byta perspektiv, att tydliggöra eller få stöd i det vidare arbetet är några av de teman som nuvarande deltagare har. I uppföljningar har deltagare sagt att de uppskattar att de får nya perspektiv och ny kunskap med sig som de kan använda i det direkta arbetet. Att få lyssna på kollegors tankar och känslor, att få dela dessa har varit positivt för deras yrkesroll. Som handledare är jag alltså öppen för att deltagarna lyfter olika delar av yrkesrollen.

Jag arbetar ofta med att skriva på en tavla vilket uppskattas då det skapar struktur i tankarna och ger en möjlighet att koppla på teori eller kunskap till ärendet. Jag arbetar också med reflekterande team, rollfördelning t.e.x. Hur vi griper oss an det aktuella temat är jag öppen för då deltagare och grupper är olika.

Praktisk erfarenhet och förståelse

Jag har arbetat många år inom individ- och familjeomsorgen på socialtjänsten i Helsingborg och är fortfarande aktiv som utredare via min egen verksamhet.

Detta gör att jag mött och fortfarande möter de individer som deltagarna jag handleder träffar. Det gör att jag har lätt att sätta mig in i de handleddas vardag, både i möte med klienter men även hur det är att arbeta inom socialtjänst med exempelvis det ramverk som finns där. Trots att jag arbetat som utredare större delen av mitt yrkesliv, handleder jag mest behandlingspersonal just nu. Det har alltså inte uppfattats som något hinder att jag inte aktivt arbetat med exempelvis behandling.

Min kunskap och erfarenhet av att arbeta med anknytningsteori, trauma, känsloreglering och mentalisering är något jag använder mig av i handledningen. Även min erfarenhet som terapeut kommer till nytta för deltagarna.

Bakgrund

Mitt första uppdrag som handledare var på Enebackens barn- och familjeinstitution och året var 2015.

Även om jag inte var utbildad handledare på den tiden fanns det behov av handledare som hade erfarenhet av socialtjänst med extra kompetens kring anknytning och trauma. Detta var starten för mig som handledare och sedan dess har uppdrag lagts till uppdrag och idag handleder jag i flera kommuner i södra Sverige. Jag gick min handledarutbildning via Göteborgs universitet och är handledare inom psykosocialt arbete.

Läs mer om mig...

Tidigare eller pågående uppdragsgivare:

Cultura familjehem

Enebackens barn- och familjeinstitution,
utredningsteamet Tranan

Socialtjänsten i Emmaboda

Socialtjänsten i Laholm

Socialtjänsten i Ljungby

Socialtjänsten i Markaryd

Socialtjänsten i Nybro

Socialtjänsten i Oskarshamn

Växa trygg - ett projekt i samarbete med Kommunförbundet Skåne. (Bjuv och Helsingborg)

Prata med mig

Hör gärna av dig om du har några frågor eller vill boka handledning