Om Emma Fager

Socionom, handledare i psykosocialt arbete, psykoterapeut steg 1 med psykodynamisk inriktning.

Emma Fager AB

Med lång erfarenhet av att använda anknytningsteori i det dagliga arbetet erbjuder Emma Fager AB handledning till yrkesverksamma som arbetar med psykosocialt arbete, fördjupade utredningar samt kompetensutveckling.

Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete via Göteborgs universitet. Jag tar uppdrag främst från arbetsgrupper men erbjuder även individuell handledning. Pågående uppdrag kommer både från kommunala och privata verksamheter. 

Jag började arbeta som utredande socialsekreterare 2001. 2005 medverkade jag i att skapa en utredningsmodell för fördjupade utredningar på hemmaplan, via min anställning inom socialtjänsten, och fick då möjligheten att fördjupa min kunskap kring anknytningsteorin. Jag har arbetat med denna typ av fördjupade utredningar sedan dess.

2007 startade jag min egen verksamhet och har fått möjligheten att ta emot utredningsuppdrag från socialtjänster runt om i Sverige.

Inom kort kommer jag att erbjuda individuell psykoterapi då jag snart avslutar Psykoterapeutprogrammet vid S:t Lukas, inriktningen är psykodynamisk.

Tillsammans med leg psykolog Lotta Forsberg driver jag kompetens företaget Forsberg & Fager AB. Sedan 2013 erbjuder vi utbildning för socialsekreterare, HVB-personal, familjehem och pedagoger inom området Anknytning och trauma. Tillsammans har vi även skrivit boken ”En liten handbok om anknytning”.

www.forsbergfager.se

Prata med mig

Hör gärna av dig om du har några frågor