Om Emma Fager

Socionom, handledare i psykosocialt arbete, psykoterapeut steg 1 med psykodynamisk inriktning (färdig leg psykoterapeut i januari 2022).

Emma Fager AB

Med lång erfarenhet av att dagligen arbeta med anknytning och trauma som teoretisk utgångspunkt erbjuder Emma Fager AB handledning till yrkesverksamma inom psykosocialt arbete, kompetensutveckling och utredningar.

Jag började arbeta som utredande socialsekreterare 2001. Från 2005 har jag arbetat med fördjupade utredningar och sedan 2007, när jag startade min egen verksamhet, har jag fått möjligheten att ta emot utredningsuppdrag från socialtjänster runt om i Sverige.

Jag har arbetat som handledare sedan år 2015 och examinerades som handledare i psykosocialt arbete via Göteborgs universitet år 2018. Jag tar uppdrag från arbetsgrupper men erbjuder även enstaka konsultationer.

Från och med hösten 2021 erbjuder jag individuell psykoterapi med psykodynamisk inriktning via Sundspsykologerna i Helsingborg. I januari 2022 avslutar jag det legitimationsgrundande Psykoterapeutprogrammet vid S:t Lukas i Göteborg.

Tillsammans med leg psykolog Lotta Forsberg driver jag kompetens företaget Forsberg & Fager AB. Sedan 2013 erbjuder vi utbildning för socialsekreterare, HVB-personal, familjehem och pedagoger inom området Anknytning och trauma. Tillsammans har vi skrivit böckerna ”En liten handbok om anknytning” och "En liten handbok om anknytning och trauma för familjehem och andra viktiga vuxna".

www.forsbergfager.se

Prata med mig

Hör gärna av dig om du har några frågor