Emma Fager

Jag erbjuder handledning till yrkesverksamma inom psykosocialt arbete, psykoterapibehandling, fördjupade familjeutredningar och kompetensutveckling.

Handledning

Jag erbjuder ärende- och processhandledning men även enstaka konsultationer.

Läs mer

Utredning

Utredning i hemmet med fokus på fördjupad kunskap om barns behov, förälders förmåga samt relationerna i familjen.

Läs mer

Terapi

Jag erbjuder individuell psykoterapi i Helsingborg.

Läs mer

Utbildning

Kompetensutveckling inom området Anknytning och trauma. Nu även som webbutbildning.

Läs mer

Emma Fager AB

Verksam sedan 2007, tidigare Klara anknytning AB.

Läs mer

Prata med mig

Hör gärna av dig om du har frågor eller är intresserad av någon av mina tjänster.

Kontakt